Vrei să fii polițist?

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, prin Serviciul Resurse Umane, efectuează recrutări în perioada 07.03.2022 – 18.03.2022, pentru concursul de admitere la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, respectiv, Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, conform actelor normative în vigoare.

Pentru concursul de admitere sesiunea martie – mai 2022, au fost aprobate următoarele locuri:

Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina – 1340 locuri din care 24 locuri pentru candidații de etnie romă și 10 locuri pentru candidații aparținând altor minorități;

Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – 300 locuri din care 3 locuri pentru candidații de etnie romă și 3 locuri pentru candidații aparținând altor minorități;

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – 240 locuri din care 2 locuri pentru candidații de etnie romă și 2 locuri pentru candidații aparținând altor minorități.

 

Candidaţii care doresc să participe la examenele de admitere în una din instituţiile de învăţământ sus-menţionate, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de actele normative incidente printre care:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să nu aibă  tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, înserate sau implantate, pe/în corp,  neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 13. m) să nu dobândească după încadrare, potrivit nivelului studiilor și /sau vechimii în specialitate, un grad profesional mai mic decât gradul militar echivanet deținut în rezervă;
 14. n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 16. p) să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere pentru categoria B;
 17. q) nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic odată declarați ADMIS.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0234/202000 sau pe site-ul I.P.J. Bacău, http://bc.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Admitere instituții învățământ.