Statul se împrumută de la populaţie

Ministerul finanţelor anunţă o nouă emisiune de titluri de stat!

Pot fi cumpărate de azi, iar dobânzile sunt la un nivel record – 7,8 la sută.

Obligaţiunile Tezaur sunt pe unul sau 3 ani şi se pot răscumpăra în avans.  

Fondurile  vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar.