S-a lansat programul de finanțări nerambursabile Comunitățile Pădurii de Mâine

Fundația Pădurea de Mâine anunță lansarea programului de finanțări nerambursabile Comunitățile Pădurii de Mâine.

Programul, cu un buget de 500.000 de euro alocat pentru anul 2022, susține dezvoltarea durabilă a comunităților din zonele forestiere din România.

Programul se adresează în primul rând proprietarilor sau administratorilor de păduri (și asociațiilor acestora), UAT-urilor, ONG-urilor cu preocupări de management sustenabil al pădurilor, de conservare a naturii și managementul ariilor protejate, ONG-urilor cu misiune socială, întreprinderilor sociale și instituțiilor de educație.

Programul se va desfășura între 2022-2031, în limita resurselor financiare disponibile. Domeniile prioritare de finanțare vor fi definite pentru fiecare ciclu anual de finanțare, dar trebuie să urmărească obiectivele specifice ale programului. Pentru anul 2022, direcțiile recomandate de acțiune sunt următoarele:

Educație: Proiectele vizează creșterea respectului față de natură prin educarea părților interesate pentru administrarea responsabilă a pădurilor în comunitățile forestiere.

Economie socială: Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile forestiere – organizații comunitare eficiente care promovează dezvoltarea economică sustenabilă și echitabilă a comunităților.

Cercetare/inovare și transfer tehnologic: Dezvoltarea cercetării/inovării și transferului tehnologic în domeniile managementului forestier sustenabil.

Creșterea suprafețelor împădurite: Creșterea ponderii suprafețelor reîmpădurite/împădurite în zonele actualelor/viitoarelor comunități forestiere.

Sunt disponibile două categorii de granturi, cu valori cuprinse între 3.000 și 70.000 de euro, și respectiv 70.001 și 120.000 de euro.

Cofinanțarea proiectelor nu este obligatorie, dar se punctează suplimentar.