Rentierii pot depune cererile pentru încasarea sumelor de bani aferente la Agenția de Plăți și intervenții în Agricultură până pe 31 august

Agenția de Plăți și intervenții în Agricultură anunță rentierii că, începând cu data de 1 martie, până pe 31 august, pot depune cererile pentru încasarea sumelor de bani aferente.

De reținut este faptul că, din cauza pandemiei, banii vor fi livrați în conturile solicitanților.

De asemenea, în cazul în care, între timp, a survenit decesul rentierului, moștenitorii pot încasa renta, dacă pun la dispoziția autorităților un set de documente.

Persoana desemnată din cadrul Centrului APIA va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar și va certifica pe copiile documentelor “conformitatea cu originalul”.

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin mandat poștal sau virament bancar.