Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede că Ministerul Sportului poate organiza în fiecare an “Săptămâna mişcării în România”

Evenimentul se va putea organiza prin Direcţiile judeţene pentru sport, cluburile sportive, complexuri sportive naţionale, casele de cultură ale studenţilor, prin Federaţia Sportul Şcolar şi Universitar, pe bază de protocol şi ordin comun al miniştrilor Sportului şi Educaţiei, în parteneriat cu Comitetul Olimpic Sportiv Român şi Federaţiile Sportive Naţionale.

Unităţile administrativ-teritoriale pot aloca sume în vederea susţinerii “Săptămânii mişcării în România”, în baza unui protocol încheiat cu Direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, cluburi sportive, organizaţii nonguvernamentale cu atribut în domeniul sport şi tineret de pe teritoriul ţării.

Ministerul Sportului are obligaţia să asigure cel puţin un număr egal de acţiuni în cele două medii, rural/urban.

 Ministerul va prezenta public, în maximum 120 zile de la eveniment, un raport al activităţilor, bugetele alocate de toate instituţiile şi organizaţiile implicate, numărul de participanţi, clasamentele finale, premiile şi distincţiile oferite.

“Săptămâna mişcării în România” va cuprinde şi activităţi sportive dedicate tinerilor, copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi.