Plastificarea oricărui document din hârtie duce automat la anularea acestuia

Plastificarea oricărui document din hârtie, precum certificatele de starea civilă (certificat de naștere, de căsătorie și deces) duce automat la anularea acestor documente, după ce legea promulgată de președintele Iohannis a fost pusă în aplicare cu această lună. 

În plus, aceeași lege stabilește și că părinții nu mai au voie să le pună copiilor mai mult de trei prenume.

Iată câteva dintre dispozițiile de interes în domeniul stării civile:

– dacă în legislația anterioară era interzisă efectuarea, fără drept, de modificări și/sau completări în cuprinsul certificatelor de stare civilă, în prezent, a fost inclusă, în regimul interdicțiilor, și plastifierea acestor certificate, așadar certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule;

– certificatele de stare civilă eliberate de serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, de primăria unității administrativ-teritoriale care a înregistrat actele și faptele de stare civilă sunt valabile și în străinătate, iar extrasele multilingve sunt valabile numai în statele părți ale Convenției nr. 16 a Comisiei internaționale de stare civilă;

– prenumele declarat la data înregistrării nașterii nu poate fi format din mai mult de trei cuvinte, spre deosebire de normele anterioare care nu restrângeau la un număr maxim de cuvinte;

– în cazul adopției, de către cetățeni români cu domiciliul în țară, se întocmește un nou act de naștere de către ofițerul de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei unității administrativ-teritoriale în raza căruia/căreia se află domiciliul adoptatorilor/adoptatorului, în mod diferit față de legislația anterioară în care competența de întocmire a noului act era raportată la domiciliul adoptatului până la momentul încuviințării adopției ori sediul instituției de ocrotire în îngrijirea căreia s-a aflat adoptatul anterior încuviințării adopției;

– căsătoria se va încheia începând cu a 11-a zi de la depunerea declarației de căsătorie, dar nu mai târziu de a 30-a zi;

– întrucât actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, au putere doveditoare în țară numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române, potrivit dispozițiilor actuale, cetățeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la înregistrarea actului sau faptului de stare civilă la autoritățile străine respectiv de la data dobândirii/redobândirii cetățeniei române, să solicite transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale competent/competentă ori la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României.

– cetățeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la înregistrarea în străinătate a modificărilor intervenite în statutul civil sau cu privire la nume, să solicite, personal sau prin împuternicit cu procură specială, înscrierea mențiunilor în registrele de stare civilă române;

– schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui nu se admite dacă împotriva solicitantului a fost dispusă în condițiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, o măsură de limitare a exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate, pe durata existenței unei astfel de măsuri sau dacă în ultimii 5 ani solicitantul a fost: a) condamnat, pentru fapte săvârșite cu intenție; b) expulzat sau returnat din țările cu care România a încheiat acorduri în acest sens.