Ordinul privind acordarea voucherelor de vacanţă de 1.450 de lei pentru angajaţii din învăţământ a fost publicat în Monitorul Oficial

Voucherele de vacanţă se acordă tuturor persoanelor care au calitatea de salariat în unităţile/instituţiile prevăzute la alin. (1) la momentul acordării acestora. Având în vedere că voucherele de vacanţă se acordă pentru recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a personalului, beneficiază de acestea persoanele care au desfăşurat efectiv activitate în perioada de referinţă, indiferent de perioada lucrată.

Beneficiază de vouchere de vacanţă personalul încadrat în unităţile/instituţiile prevăzute la alin. (1), care a desfăşurat activitate în anul 2022, indiferent de durata acesteia. În cazul salariatului al cărui contract individual de muncă/raport de serviciu, la data acordării voucherelor de vacanţă, este suspendat sau a încetat în cursul anului 2022, acesta poate beneficia de vouchere de vacanţă numai dacă, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, depune la unitate/instituţie o cerere în acest sens, precum şi dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unităţii/instituţiei.

În cazul încadrării în sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanţă sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii. Beneficiarii au obligaţia de a depune la unitate/instituţie o declaraţie, în scris, în care să precizeze angajatorul unde au funcţia de bază. Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice.