Moinești: Animație pe șantiere

Se lucrează peste tot într-un ritm susținut, atât în zona Găzărie (intersecția cu DN 2G) cât și în zona Gării, precum și în arealurile de lângă terenul de sport al Liceului Spiru Haret și de lângă intrarea în Parcul Băi.

Constructorii au trimis în teren suficiente resurse, există muncitori, utilaje și o aprovizionare constantă cu materiale pe toate fronturile: sunt executate săpături, nivelări și reconfigurări ale tuturor spațiilor din incintele blocurilor, sunt instalate sub spațiul viitoarelor trotuare sistemele de conducte subterane prin interiorul cărora vor fi trase toate cablurile de alimentare cu curent, telefonie, televiziune

Se transformă în totalitate modul de preluare al apelor pluviale de-a lungul străzii Mihai.

Cele două proiecte au o valoare totală de peste 15 milioane de euro.