Moașele vor putea ocupa în premieră postul de director de îngrijiri din spitale

Moașele vor putea ocupa în premieră postul de director de îngrijiri dintr-un spital, nu doar asistentele medicale, prevede un Ordin al Ministerului Sănătății publicat în Monitorul Oficial. Ordinul modifică metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

  1. La articolul 3 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) pentru directorul de îngrijiri:

  1. sunt asistenți medicali generaliști, moașe sau asistenți medicali cu grad principal;
  2. dețin gradul principal de cel puțin doi ani;
  3. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.”