Județul Bacău primește 1.423.112.107 lei la repartizarea de fonduri, prin Programul „Anghel Saligny”

Numărul mare de comune, capacitatea lor financiară, dar mai ales necesarul de infrastructură în domeniile drumurilor publice, alimentării cu apă, sistemelor de canalizare au fost criteriile de alocare stabilitate de Ministerul Dezvoltării

Ca reguli generale, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, vor fi alocate cel puțin 140 de milioane de lei pentru fiecare județ, minimum 4 milioane lei pentru fiecare comună și cel puțin 7 milioane de lei pentru fiecare oraș. De asemenea, pentru fiecare municipiu vor fi alocate minimum 10 milioane de lei și cel puțin 43 de milioane de lei pentru reședințele de județ.

La nivel național, fondurile alocate vor fi destinate construcției a 12.000 km de rețele de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse, 700.000 de branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă/racorduri individuale la sistem de canalizare, construcția sau modernizarea a 2.000 km de drumuri județene și variante ocolitoare și 3.000 km de drumuri comunale, se arată într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării.