Invitaţie: Mâine, 28.04.2022, ora 11:00, consultare publică organizată de UAT Municipiul Bacău, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”

Subiectul: implementarea proiectului „Modernizarea unei mari părți a sistemului de iluminat public din municipiul Bacău” (BERD).

Implementarea este asigurată prin împrumutul de 11 milioane de euro obţinut de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul unei facilităţi de dezvoltare, Street Lighting Framework.

La consultarea publică sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi.