Investiţia de extindere a rețelei de alimentare cu apă și montarea unui rezervor tampon pentru stocare apă de 100 mc din cartierul Vâlcele din Târgu Ocna se apropie de final

100 de proprietăți din cartierul Vâlcele vor beneficia de apă potabilă în condiții normale de presiune, debit și calitate, fiind racordate la rețeaua integrală a orașului cu alimentare din stația Cărăboaia aflată în gestiunea și administrarea S.C. CRAB S.A. prin intermediul rezervorului de apă din zona cărări-salina.

Date tehnice:

Achiziționarea și montare rezervor tampon apă cu volum 100 mc, îngropat.

Construire stație de pompare cu echipamente în sistem dublu de lucru ce asigură transportul apei pe o diferenta de alitudine de 102 mCA .

1,7 km conductă de aducţiune dn 90 mm.

1,5 km rețea de distribuție dn 110 mm cu branșamente.

4 supratraversări pârâu Vâlcele cu conductă preizolată și 4 cămine cu vane .

Construire modul tehnologic și camera vanelor deasupra rezervorului.

Împrejmuire cu gard pentru asigurare zona de protecție.

Dotare cu sistem de iluminat și supraveghere.

Branșamente și instalații electrice.

Investiția este susținută integral cu fonduri din bugetul local al orașului în valoare de 800.000 lei până la această dată.