Inspectoratul Școlar Județean Bacău a publicat planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023

Pe baza acestuia, elevii își pot da seama care sunt șansele lor să intre la un anumit profil sau la un anumit liceu, în funcție de ultimele medii de admitere de anul trecut, dar și de numărul de locuri alocate fiecărei specializări.

Elevii și părinții sunt avertizați să completeze cu responsabilitate opțiunile și numărul lor, să verifice corespondența codurilor înscrise în fișă cu opțiunile exprimate, având în vedere că o opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită

La Colegiul Național „Vasile Alecsandri” s-a intrat, anul trecut, și cu media 8,19, la specializarea filologie bilingv engleză, iar la Liceele „Anghel Saligny” și „Dumitru Mangeron” cu medii de 3 și 4. 

Cele mai mari medii de admitere au fost înregistrate, în 2021, la Colegiul Național „Gh. Vrânceanu”. 9,28.

Înscrierea în clasa a IX – a, la învățământul de zi a absolvenților de gimnaziu se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opțiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de școlarizare, pentru unitățile școlare finanțate de la bugetul de stat.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Absolvenții clasei a VIII-a de anul acesta vor putea completa opțiunile în fișele de înscriere, asistați de diriginți, în perioada 4-11 iulie.

Candidații din etnia romilor și cu CES beneficiază de locuri speciale ce se alocă peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare.

Brosura 2022 – 2023