Inspecția Muncii, Campanie națională de verificare în stațiile de distribuție a carburanților auto

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, va desfășura Campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730

Campania națională este coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae BRATU, se va desfășura în perioada 10 – 16 martie 2022, în toate județele și vizează toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.

Inspecția Muncii consideră oportună declanşarea unor acţiuni de control la angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730 în vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă cu privire la:

– angajarea personalului (contracte individuale de muncă cu normă întreagă, contracte individuale de muncă cu timp parțial etc.);

– transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților;

– durata timpului de muncă şi munca suplimentară;

– întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariați;

– repausuri periodice( repausul săptămânal,sărbători legale);

– munca de noapte;

– acordarea drepturilor salariale;

– regulamentul intern/contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

De asemenea, se va urmări şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

În domeniul SSM, efectuarea controalelor va fi centrată pe utilizarea unui check-list care conține verificarea tuturor cerințelor legislative în domeniu.