Înscrierile la clasa pregătitoare încep pe 11 aprilie

Înscrierile la clasa pregătitoare încep pe 11 aprilie 2022 și țin până la data de 10 mai, potrivit calendarului publicat în Monitorul Oficial.
Părinții vor completa cererea-tip, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.
Prima etapă de înscriere în învățământul primar

11 mai – 12 mai 2022: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

13 mai – 25 mai  2022: Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar
31 mai – 7 iunie 2022:

Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă