GAL Bacău – Inovare și Dezvoltare Durabilă – Bani pentru cursuri de calificare/recalificare

Condiții:

Fișele de proiecte vor putea fi depuse zilnic, de luni până vineri.

Interval orar depunere fise de proiecte: 9:00 – 11:00, 14:00 – 16:00

image.png

Fișele de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele domenii eligibile :
– domeniul ocupării forței de muncă: sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;
– domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale: sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
– domeniul educației: sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație – educația timpurie (de nivel antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin acordarea unor pachete integrate;

Solicitantii acestui apel au posibilitatea de depunere online a fișelor de proiect, sub semnătura electronică a reprezentantului legal, la adresa iddgalbacau@gmail.com în perioada 22 martie 2022 – 20 aprilie 2022.

Informații suplimentare sunt prezentate pe site-ul asociației: https://galbacau.ro/apeluri-de-selectie/ unde se poate regăsi anunțul de lansare apel atașat acestui email cât și ghidul aplicantului și anexe necesare în vederea aplicării.