Dividende de 62,3 milioane de lei la Evergent Investments (fosta SIF Moldova)

Acționarii EVERGENT Investments Bacău, au aprobat distribuirea unui dividend cu un randament de 5,39%, în valoare brută de 0,065 lei/acțiune.

Data de înregistrare va fi 18 mai 2022, iar 10 iunie 2022 va fi data plății dividendului.

Propunerile Consiliului de administrație au drept scop remunerarea acționarilor, prin acordarea unui dividend în numerar și prin programe de răscumpărare din piață.

Prețul minim al acțiunilor răscumpărate va fi cel al pieței, iar cel maxim a fost stabilit la 2,2 lei.

„Programul 7” se va derula pe parcursul a cel mult 18 luni.