Cum poți deveni recenzor la recensământ. Unde te poți înscrie și cu cât vei fi plătit

Începând cu data de 1 februarie 2022 a început recensământul populației și locuințelor din România. Actualul Recensământ al populației și locuințelor (RPL2021) a început cu prima etapă, cea de preluare a datelor din surse administrative și de creare și populare a bazei de date a recensământului cu acest prim set de date, arată Institutul Național de Statistică (INS). Persoanele care vor să se implice în procesul de colectare a datelor se pot înscrie pentru a deveni recenzori.

Iată cum poți deveni și tu un recenzor.

Persoanele interesate, care vor să se implice în munca depusă în cadrul Recensământului Populației, pot deveni recenzori pentru AutoRecenzarea Asistată (recenzor ARA) și recenzor de teren. În prima etapă amintită mai sus, românii interesați trebuie să se înscrie în perioada 7-18 februarie 2021 pe listele de candidați pentru personalul de recensământ.

În funcție de localitatea în care se află, românii trebuie să urmărească listele cu înscrieri pe care primăria le pune la dispoziție. Începând cu data de 7 februarie, fiecare primărie din România va afișa pe site-ul instituției modelul cererii de înscriere. Fiecare primărie va pune pe site-ul propriu un model de cerere de înscriere care trebuie completată și trimisă instituției.

Ce criterii trebuie să îndeplinești pentru a deveni recenzor

 1. Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 2. Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 3. Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 4. Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 5. Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată
 6. Capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 7. Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 8. Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 9. În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

Personalul de recensământ este selectat din primării, instituțiile Prefectului, consiliile județene, instituții deconcentrate, al personalului didactic, al specialiștilor în economie, informatică și în alte domenii, precum și din rândul pensionarilor, studenților și al altor categorii de persoane cu pregătire corespunzătoare, având cel puțin studii medii absolvite.

Cum se face plata unui recenzor

În perioada de autorecenzare (14 martie -15 mai 2022) plata recenzorilor ARA se face în funcţie de numărul de chestionare pentru care se asigură asistența populației, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de:

 • 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei”
 • 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”, inclusiv pentru orașele și comunele izolate sau dispersate teritorial

În perioada de recenzare în teren (16 mai 2022 – 17 iulie 2022) plata recenzorilor se face în funcţie de numărul de chestionare completate prin interviu față-în-față, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de:

 • 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei”
 • 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinţei”, inclusiv „Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit”.