Crucea Roșie Bacău din nou pe teren pentru consultații medicale la domiciliu și în ambulanță

De data aceasta echipajul medical a fost la Poiana Negustorului, sat din comuna Blăgești, în care trăiește o comunitate compactă de persoane de etnie romă.

Activitatea a avut loc în cadrul Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, implementat de Crucea Roșie Bacău în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală.

Proiectul are ca ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești.

Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333 lei.