Copiii și tinerii din Motoșeni, Dealu Morii și Podu Turcului vor fi ținta unui proiect al Fundației de Sprijin Comunitar Bacău

Evenimentul de lansare a proiectului “Grupuri vulnerabile în acțiune pentru o viață mai bună”, în parteneriat cu Change the World Norvegia, va avea loc astăzi 3 martie 2022, între orele 15:00 – 16:00 online pe platforma Cisco Webex

Proiectul este menit sa ducă la creșterea capacității de incluziune socială si participare la viața publică, prin îmbunătățirea rezultatelor școlare și dobândirea abilităților de viață independentă pentru copiii și tinerii din trei comune băcăuane, Motoșeni, Dealu Morii și Podu Turcului, situate în zona cea mai subdezvoltată a județului.

In cadrul evenimentului de lansare a noului proiect vor fi prezentate activitățile pentru aproximativ 150 de copii și tineri din trei comunități rurale din estul judetului Bacău, dar și pentru familiile acestora, cu scopul de a îmbunătăți pregătirea lor școlară și pentru viață independentă, scăderea abandonului școlar, reducerea apatiei sociale și a discrepanțelor sociale față de copiii de la oraș.