Concurs național de matematică ”Olimpiada satelor din România” – etapa județeană

Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială Nr.10 Bacău, în data de 20 martie 2022 și este destinat elevilor din clasele V-VIII din mediul rural.

Norma de reprezentare este de 2 elevi pe fiecare an de studiu.

Proba specifică a fiecărei etape a concursului este de tip probă scrisă.

La clasele IV-VIII, durata probei scrise este de 2 ore, la toate etapele concursului.

La etapele județene și națională ale concursului, subiectul probei scrise conține 4 probleme pentru care se cere redactarea completă a soluției fiecărei probleme.