Blocurile din Bacău rămase încă nereabilitate termic ar putea beneficia de fonduri UE prin Programul Național de Reziliență și Redresare (PNRR) în vederea eficientizării energetice

În acest sens, în perioada 1 aprilie – 30 mai, asociațiile de proprietari pot depune la primărie cererile și documentele necesare, inclusiv acordul locatarilor.

Asociațiile de proprietari nu trebuie decât să obțină acordul cetățenilor din blocurile pentru care se impun lucrări de reabilitare și eficientizare termică.

Este important de știut că, asociațiile vor trebui să depună la primărie cererile și actele necesare: expertiza tehnică a blocurilor vizate (cea care va stabili cu exactitate ce lucrări se impun a fi efectuate și care va fi plătită de Primărie), cartea tehnică a imobilului și extrasul de carte funciară.

Pe lângă operațiunile clasice de anvelopare, PNRR mai finanțează și lucrări de izolare a plafoanelor subsolurilor, montarea de sisteme de aerisire și ventilare mecanică (sau repararea celor vechi) și chiar montajul de aparate de încălzit sau de aer condiționat pentru casa scării.