Astăzi, Concurs de directori și directori adjuncți în unitățile de învățământ de stat din județul Bacău

112 candidați au fost validați pentru proba scrisă la concursul de directori și directori adjuncți în  unitățile de învățământ de stat.

Proba scrisă pentru concursul național de directori de școli și directori adjuncți începe astăzi, 18 februarie, la ora 10:00 și durează două ore. Intrarea în sală a candidaților are loc se face în intervalul orar 8:00-8:45.
Membrii comisiei de evaluare a probei scrise se vor prezenta la centrele speciale la 11:30.

Candidaților, responsabililor de sală și supraveghetorilor le este interzis accesul în sală cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, notițe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță.

Materialele interzise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala în care se desfășoară proba scrisă.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea prevederilor anterioare va fi considerată tentativă de fraudă sau fraudă. 

Candidații vor utiliza doar pix de culoare albastră sau neagră, care nu se șterge.

După finalizarea rezolvării testul standardizat, dar nu mai târziu de 120 de minute, fiecare candidat predă foaia de concurs și ciorna responsabilului de sală pe baza unui borderou tipizat.

Calendarul concursului de directori 2022:
 • 18 februarie – Desfășurarea probei scrise

 • 18 februarie – Afișarea rezultatelor la proba scrisă

 • 18-19 februarie – Depunerea contestațiilor la proba scrisă

 • 21-22 februarie – Soluționarea contestațiilor la proba scrisă

 • 22 februarie – Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

 • 4 martie – Proba scrisă pentru candidații care la data de 18 februarie 2022 se află în carantină sau izolare

 • 4 martie – Afișarea rezultatelor la proba scrisă

 • 4-5 martie – Depunerea contestațiilor

 • 4-8-martie – Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie

 • 9-10 martie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu

 • 14 martie – Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor

 • 16-25 martie Desfășurarea probei de interviu

 • 17-29 martie – Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu

 • 29 martie – Afișarea rezultatelor finale ale concursului

 • 30 martie – Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ

 • 31 martie – Validarea rezultatelor finale

 • 4 aprilie – Emiterea deciziilor de numire (cu intrare în vigoare la 19 aprilie 2022)