AJOFM: Absolvenții de liceu sau de facultate 2022 pot lua 262 de lei pe lună, ajutor de şomaj timp de 6 luni

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj pentru o perioadă de 6 luni, dacă se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza căreia îşi au domiciliul, în maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă. 

Potrivit structurii anului școlar 2021-2022, clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă încheie cursurile la data de 27 mai 2022.

Proaspeții absolvenții vor primi astfel 262 de lei pe lună, reprezentând indeminizația de șomaj care reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare.

Pentru  înregistrarea  absolventului  la  A.J.O.F.M. Bacău, ca persoană  în  căutarea unui loc de muncă, sunt necesare următoarele acte:

·      actul de identitate;

·      actele de studii şi de calificare  sau  adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;

·      declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate.