700 de locuri scoase la concurs în instituţiile postliceale de învăţământ ale Jandarmeriei Române

În perioada 7-18 martie 2022, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău desfășoară o nouă campanie de recrutare pentru cei care doresc o carieră militară în Jandarmeria Română, astfel:

– La Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani sunt scoase la concurs un număr de 350 locuri, din care trei sunt destinate cetățenilor de etnie romă, iar două celor de altă minoritate.
– La Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni sunt scoase la concurs 350 locuri, din care trei sunt destinate cetățenilor de etnie romă, iar două celor de altă minoritate.

Cererea-tip de înscriere se depune până pe data de 18.03.2022, exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail: resurse.umane@jandarmeriabacau.ro, iar dosarele se depun personal și în volum complet, până pe 27.03.2022, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 22.03.2022, la o dată și într–o locație ce va fi anunțată ulterior, prin postarea în timp util pe pagina de internet a Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.
Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 31.03 – 06.04.2022 la Centru Zonal de Selecție arondat.

Proba de verificare a cunoștințelor se va susține în data de 09.04.2022, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice şi va consta într-un test grilă ce cuprinde subiecte din disciplina limba română, disciplina limbă străină, subiecte din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului şi subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic. Tematica și bibliografia de concurs sunt cele prevăzute pe site-ul www.jandarmeriabacau.ro, secțiunea carieră-admiteri.

Examinarea medicală se va realiza în perioada 18.04–20.05.2022, pentru candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Sunt declarați „Admis” candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.
Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 27 mai.
Mai multe informații puteți obține la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, situat în municipiul Bacău, str. Constantin Muşat, nr. 4 sau la numărul de telefon: 0234.543131- interior 24537.